Fab Danmark – Fra workshops til viden

Hvordan ser fremtidens produktionsforhold ud, og hvordan udnytter man, at interessante tankeledere er samlet samme sted om netop det emne? /et al. stak designhovederne sammen med Dansk Design Center og udviklede en konference og en workshop, som resulterede i det nationale konsortium Fab Danmark.

Muligheder åbner sig

I forbindelse med et møde i initiativet Fab City med Dansk Design Center som værter, var forskere, makers og andre tankeledere samlet i København. Med disse interessante ledere samlet på ét sted blev det i samarbejde med DDC besluttet, at dette var en oplagt mulighed for at afholde en konference dagen efter. Formålet var at åbne dansk erhvervslivs øjne for mulighederne i cirkulær økonomi, digital produktion og lokal produktion, og at erhvervslivet burde forholde sig til, hvordan nye teknologiske frembrud muliggør nye måder at tænke produktionsforhold på.

/et al. var i forvejen i kontakt med Dansk Design Center, som ønskede, at /et al. skulle bidrage til videnskabelsen om fremtidens produktionsforhold. I den forbindelse skulle /et al. også bidrage i udviklingen af konceptet til konferencen, og derudover skulle vi også bruge vores faciliterings-skills og afholde en workshop for deltagerne til konferencen. På kontoret blev der brainstormet på løsninger og forslag til workshoppen, mens DDC blandt andet stod for koordinering og inddragelse af relevante personer til konferencen. Det blev løbende til en hel del møder, både fysiske og igennem konferenceopkald, hvor DDC og /et al. sammen skabte rammerne for både konferencen og workshoppen.

Et varigt resultat

Efter at have været involveret i projektet i ca. seks måneder, blev resultatet af arbejdet en velafviklet konference og en workshop på ægte /et al.-manér, der bestod af øvelser og diskussion. Derudover besluttede samtlige samarbejdspartnere bestående af /et al., Dansk Design Center, Center for Cirkulær Økonomi, Københavns Kommune, Manufacture og Under Broen at stifte Fab Danmark med det formål at arbejde innovativt videre med initiativer om fremtidens produktionsforhold i Danmark.

Med stiftelsen af Fab Danmark kom der desuden også en ekstra opgave, nemlig at udvikle en tilhørende hjemmeside. Denne stod /et al. selvfølgelig for at lave en prototype til, og denne blev først lavet som en low-fidelity prototype, og efterfølgende videreført i Sketch.

Nyt koncept med ny viden

Efter seks måneder har vores designkonsulenter:

  • Udarbejdet koncept til konference for at samle tankeledere
  • Afholdt konference for tankeledere for at sætte fokus på fremtidens produktionsforhold
  • Udarbejdet koncept til workshop i forbindelse med konferencen
  • Afholdt og faciliteret workshop med deltagere fra konferencen
  • Sammen med diverse samarbejdspartnere stiftet Fab Danmark
  • Udarbejdet prototype til Fab Danmarks hjemmeside