BfR Professional – Fra ide til prototype på 1,5 uge

Vi havde en akut opgave, hvor vi skulle have udviklet en prototype af en app indenfor blot tre uger før en stor messe. Vi valgte at samarbejde med /et al., som hurtigt skabte sig et overblik over opgaven og arbejdede efterfølgende professionelt og effektivt, så vi dermed havde et yderst tilfredsstillende slutprodukt med os til messen.

- Lars Thorn, Co-founder

Med under to uger til deres deadline spurgte BfR Professional om vi kunne nå at lave en digital interaktiv prototype? Med uret tikkende gik vi straks i gang.

Udfordringen

BfR ville have en træningsapp, som skulle kommunikere med deres fysiske træningsudstyr. Prototypen skulle illustrere alle appens funktioner og fremtidige muligheder. Men deadlinen var tight, for BfR skulle kunne præsentere konceptet til potentielle investorer til Web Summit i Portugal mindre end to uger senere.

De første skitser

Med udgangspunkt i BfR’s løse ideer, krav til funktioner og fire personas skitserede vi de første rammer for appen og kortlagde brugerrejsen på papir. De simple streger på papiret viste, at BfR helt havde glemt at overveje et par vigtige funktioner i flowet, som vi hurtigt fik tilføjet.
Skitserne på papir fungerede også som et simpelt, men effektivt værktøj, da vi skulle afstemme med BfR, om alt var, som det skulle være, inden vi begyndte at bygge prototypen.

Fra papir til færdig prototype

Ud fra papirskitserne byggede vi wireframes for at kunne arbejde med det endelige visuelle udtryk i prototypen. På trods af en deadline, der nærmede sig hastigt, tog vi vores wireframes med til endnu et kort møde med BfR for at sikre, at vi stadig var helt enige og fik de sidste rettelser med.
Og så gik slutspurten ellers ind for at bygge interaktionen ind i prototypen… eller rettere tre prototyper, da den skulle vises på tre forskellige devices.

Men på trods af en tight deadline og et par uforudsete udfordringer undervejs kunne vi, blot 1,5 uge efter vi blev præsenteret for ideen, aflevere færdige prototyper til tre forskellige platforme.

Fra ide til prototype på ingen tid

På blot 1,5 uge nåede vores designkonsulenter i samarbejde med BfR Professional at:

  • Generere nye ideer til mulige løsninger på baggrund af BfR’s krav
  • Kortlægge brugerrejsen i appen og lukke de huller, der var
  • Designe det visuelle udtryk
  • Udarbejde wireframes med grafisk lag
  • Udvikle en interaktiv prototype til tre forskellige platforme