AU – Nyt design hjælper studerende i mål

Hvordan får vi flere studerende igennem på normeret tid? Denne komplekse udfordring arbejder Aarhus Universitet hele tiden med. Det gjorde de også, da deres studieportal, de studerendes intranet, skulle designes. /et al. var med i processen og designede et digitalt værktøj, der bruger eksisterende data til at guide de studerende i mål på normeret tid.

Find ind til kernen af problemet

For at knække koden var vi nødt til først at indsamle indsigter og blive klogere på de bagvedliggende årsager. Derfor afholdt vi to workshops med henholdsvis ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

En af de helt store syndere var, at de studerende fik smidt en meget stor mængde af information i hovedet. Noget af det var relevant, meget af det var ikke, og mest af alt var det uoverskueligt og forvirrende. De efterspurgte en form for filter, der kunne sortere det irrelevante fra og kun præsentere det, som den enkelte studerende skulle forholde sig til nu og her.

Byg videre på brugernes ideer

I de to workshops blev der ud fra indsigterne udviklet ideer og tegnet skitser til mulige løsninger.

Vi tog ideer og skitser med tilbage til Aarhus Universitet for at arbejde videre med dem. Der blev sorteret ud af flere omgange, fordele og ulemper blev diskuteret, og de bedste ideer udvidede vi til mere detaljerede koncepter. Og til sidst stod vi med konceptet om en personliggjort tidslinje.

Byg en prototype og bliv klogere

Med ideen på plads skitserede vi forskellige mock-ups for at kunne arbejde med interaktion, flow og brugervenlighed. Med rammerne for interaktionen på plads startede vi med at bygge wireframes, som senere blev til en interaktiv prototype – klar til test.

Med en funktionel prototype under armen gik vi over på universitetet for at teste den på de studerende. Som altid gjorde vores tests os klogere og opmærksomme på de sidste forbedringer, inden vi kunne sende konceptet til udvikling og integration i studieportalen.

Fra kompleks udfordring til konkret løsning

I samarbejde med Aarhus Universitet har vores designkonsulenter:

  • Afholdt workshops for at reframe udfordringen og udvikle ideer til mulige løsninger
  • Udvalgt og kvalificeret de bedste ideer til mulige løsninger
  • Udarbejdet wireframes
  • Udviklet en interaktiv prototype
  • Testet prototypen på målgruppen